Fon Fiyatları

İstenilen birim fiyat tarihi için yatırım fonu fiyatlarını dönen servistir.

 

Girdi Bilgileri

Alan Adı Durum / Format Açıklama

BirimFiyatTarihi

Tarih Fiyat bilgisi istenen birim fiyat tarihi

Çıktı Bilgileri

Web Servis sorgusunda sonuç JSON formatında geri dönmektedir.

Alan Adı Durum / Format Açıklama

ISIN

Number(12) Internal Securities Identification Number 12 digit alfanumerik ve unique olarak tutulan menkul kıymet kodu 

FonAdi

String
Yatırım fonu adı

FonKisaAdi

String Yatırım fonunun bankamızda tutulan kısa adı

BirimFiyatTarihi

DateTime Birim fiyat tarihi

AlisBirimFiyati

Decimal Bankanın müşteriden fon alış fiyatı

SatisBirimFiyati

Decimal Bankanın müşteriye fon satış fiyatı

Örnek

İstek:

{
  "BirimFiyatTarihi": "2017-10-05T00:00:00+03:00"
}

	

Cevap:

{
  "ObjectID": "ef9d61c2-2f40-4dcd-8f6a-a27ecc8ac145",
  "Items": {
    "FonFiyat": [
      {
        "FonKisaAdi": "06F",
        "SatisBirimFiyati": "0.403277",
        "FonAdi": "Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu",
        "BirimFiyatTarihi": "2017-10-05T00:00:00",
        "AlisBirimFiyati": "0.403277",
        "ISIN": "TRMVK6WWWWW1"
      }
    ]
  },
  "Extensions": {}
}