Şube Atm Lokasyon Listesi

Bankamız Şube ve Atm lokasyon bilgilerini dönen servistir. "Şube Atm İlçe Listesi" ve "Şube Atm Şehir Listesi" servislerinden dönen ilçe ve şehir Id'leri kullanılarak çağrılmaktadır.

 

Girdi Bilgileri

Alan Adı Durum / Format Açıklama

ParentId

Number(2) "Şube Atm Şehir Listesi" servisinden dönen sehir listesi bilgisindeki Id bilgisidir

Id

Number(2) "Şube Atm Ilçe Listesi" servisinden dönen ilçe listesi bilgisindeki Id bilgisidir

Çıktı Bilgileri

Web Servis sorgusunda sonuç JSON formatında geri dönmektedir.

Alan Adı Durum / Format Açıklama

Name

String Şube adı

ParentId

Number Şubenin bağlı olduğu şehir bilgisidir; "Şube Atm Şehir Listesi" servisinden dönen sehir listesi bilgisindeki Id bilgisidir

ParentIdId

Number Şubenin bağlı olduğu ilçe bilgisidir; "Şube Atm Ilçe Listesi" servisinden dönen ilçe listesi bilgisindeki Id bilgisidir

ID

Number Şube Id

Address

String Şube adres bilgisidir

Telephone

String Şube telefon bilgisidir

Branch

String "1" değeri için Şube "0" değeri için Atm bilgisidir.

Lat

String Şube ya da Atm enlem bilgisidir.

Long

String Şube ya da Atm boylam bilgisidir.

Fax

String Şube Fax bilgisidir

Örnek

İstek:

{
  "ParentId": 6,
  "Id": 1745
}

	

Cevap:

{
  "Points": {
    "Point": [
      {
        "ParentId": "6",
        "Address": "Lorem Ispum Cad. No:60/A PK:06010 Lorem/Ankara - Kod:0542",
        "Telephone": "+90 (312) 999 99 99",
        "Branch": "1",
        "ParentIdId": "1745",
        "Long": "32.833441",
        "ID": "15613",
        "Fax": "+90 (312) 999 99 99",
        "Lat": "39.971564",
        "Name": "Ayvalı"
      }
    ]
  }
}