Yatırım Ürünleri Faiz Oranları

İstenilen birim fiyat tarihi ve yatırım ürün tipi için faiz oran bilgilerini dönen servistir.

 

Girdi Bilgileri

Alan Adı Durum / Format Açıklama

BirimFiyatTarihi

Tarih Fiyat bilgisi istenen birim fiyat tarihi

UrunGrupTipi

Tarih İstenlen Ürün Tipleri;
DIBS = 11, Eurobond = 12, Özel Sektor Tahvili = 13, Hisse Senetleri = 17, VIB Turev Ürünleri = 18, VOB Turev Ürünleri = 19, Varantlar = 20, Koruma Amaçlı Fonlar = 21, Likit Fonlar = 22, Talimatli Fonlar = 23, Kıymetli Madenler = 57, Repo = 58, TL = 59, Diger Kurum Fonları = 68, Elektronik Ürun Senedi = 70

Çıktı Bilgileri

Web Servis sorgusunda sonuç JSON formatında geri dönmektedir.

Alan Adı Durum / Format Açıklama

UrunAdi

String Yatırım ürün adı

DovizCinsi

String
Döviz cinsi

IhracTarihi

String
İhraç tarihi

ItfaTarihi

String
İtfa tarihi

AnaUrunKodu

Number
Ana ürün kodu

ISIN

String
ISIN

AlisBirimFiyati

Number
Alış birim fiyatı

SatisBirimFiyati

Number
Satış birim fiyatı

AlisFaizOrani

Number
Alış faiz oranı

SatisFaizOrani

Number
Satış faiz oranı

KuponBirimFiyati

Number
Kupon birim fiyatı

Örnek

İstek:

{
        "BirimFiyatTarihi": "2018-10-01T00:00:00+03:00",
        "UrunGrupTipi": 12
}


	

Cevap:

{
  "ObjectID": "6a4eb7c8-c5cb-e811-810d-005056b7a23b",
  "Items": {"UrunFaizOran":  [
      {
     "UrunAdi": "Eurobond",
     "DovizCinsi": "USD",
     "IhracTarihi": "2000-01-18T00:00:00",
     "ItfaTarihi": "2030-01-15T00:00:00",
     "AnaUrunKodu": 44400051,
     "ISIN": "US900123AL40",
     "AlisBirimFiyati": 133.061,
     "SatisBirimFiyati": 136.311,
     "AlisFaizOrani": 7.54,
     "SatisFaizOrani": 7.2,
     "KuponBirimFiyati": 1.022569444444
   },
      {
     "UrunAdi": "Eurobond",
     "DovizCinsi": "USD",
     "IhracTarihi": "2004-01-14T00:00:00",
     "ItfaTarihi": "2034-02-14T00:00:00",
     "AnaUrunKodu": 44400051,
     "ISIN": "US900123AT75",
     "AlisBirimFiyati": 100,
     "SatisBirimFiyati": 100,
     "AlisFaizOrani": 4,
     "SatisFaizOrani": 3,
     "KuponBirimFiyati": 0.044444444444
   }
  ]},
  "Extensions": {}
}