Şube Atm İlçe Listesi

Bankamız Şube ve Atm lokasyonlarına ait ilçe listesini dönen servistir.

 

Girdi Bilgileri

Alan Adı Durum / Format Açıklama

ParentId

Number(2) "Şube Atm Şehir Listesi" servisinden dönen sehir listesi bilgisindeki Id bilgisidir

Çıktı Bilgileri

Web Servis sorgusunda sonuç JSON formatında geri dönmektedir.

Alan Adı Durum / Format Açıklama

Name

String Şehir adı

PARENTID

Number(2) İlçenin bağlı olduğu şehir bilgisidir; "Şube Atm Şehir Listesi" servisinden dönen sehir listesi bilgisindeki Id bilgisidir

ID

Number(2) İlçe Id

X

String İlçenin boylam bilgisi

Y

String İlçenin enlem bilgisi

Örnek

İstek:

{
  "ParentId": 6
}

	

Cevap:

{
  "Districts": {
    "District": [
      {
        "PARENTID": "6",
        "X": "33.082663",
        "Y": "40.131099",
        "ID": "1872",
        "Name": "Akyurt"
      },
      {
        "PARENTID": "6",
        "X": "32.854407",
        "Y": "39.941975",
        "ID": "1130",
        "Name": "Altındağ"
      }
    ]
  }
}